Médicos del Mundo

Metges del Món som una associació de persones voluntàries i activistes, de diferents disciplines, unides pel compromís de construir un món més just, en el qual no hages barreres per a l'exercici del Dret a la Salut i que siguen respectats els Drets Fonamentals de totes les persones. L'objectiu de l'Organització és fer efectiu el dret a la salut per a totes les persones, especialment per a aquelles que viuen en situació de pobresa, inequidad de gènere i exclusió social o víctimes de crisis humanitàries.

Contacta directament amb Médicos del Mundo

Médicos del Mundo

Calle Gimnasta Maisa Lloret, nº 8 bajo-derecha

Alicante, 3012

965259630

https://metgesdelmoncv.org/

Descripció

Metges del Món Comunitat Valenciana impulsa programes d'Inclusió Social, projectes de Sensibilització i acciones Incidència Política. A la ciutat d'Alacant dirigim la nostra intervenció cap a a els col·lectius de persones immigrants en situació administrativa irregular i persones en situació de prostitució. A través d'aquests programes, parem atenció sanitària, social i psicològica des de dispositiu fix i Unitat Mòbil. Treballem per la integració i la salut, entesa en un sentit ampli. Acompanyem i facilitem l'accessibilitat d'aquestes persones als serveis públics socials i sanitaris existents. Tenen vital importància donar suport a l'educació per a la salut, la prevenció, la construcció i manteniment de xarxes de suport social, la informació i formació per a accedir als recursos existents i el suport psicològic. A partir de la nostra experiència i recollida de vulneracions de drets en els programes d'Inclusió Social desenvolupem accions orientades al canvi social que contribuïsquen a posar fi als obstacles en l'accés al dret a la salut. Articulem activitats i accions de Sensibilització i Incidència Política.

Últimes activitats

Últimes activitats