Praxis Vega Baja - Intervención Social

Associació Praxis Vega Baja –Intervenció Social- és una entitat nascuda en 2010 de caràcter civil, soci-educatiu i mancat d'ànim de lucre. És plural en les seues creences i manifestacions socials, de lliure adhesió i de naturalesa no partidista, inspirada en les Finalitats, Principis i Mètodes de l'Educació i Intervenció Social. L'Associació subscriu i regula el seu funcionament assumint com a propis els principis de: a) Compromís Social, participant en el desenvolupament de la comunitat dins del respecte a la dignitat de la persona i a la diversitat cultural pròpia de l'ésser humà, el foment de les bones pràctiques, l'empatia i cooperació entre els diferents agents a nivell local, provincial i nacional. b) Compromís Personal, convertint-se en artífex i protagonista del seu propi creixement, desenvolupant la capacitat crítica i un sentit personal de responsabilitat i autoexigència.

Contacta directament amb Praxis Vega Baja - Intervención Social

Praxis Vega Baja - Intervención Social

c/ Cervantes, 25.

Almoradí, 3160

2147483647

en construcción

Descripció

Les FINALITATS D'INTERÈS GENERAL de l'Associació són preferentment “l'atenció, assistència, promoció i integració dels col·lectius o persones en sectors desfavorits i/o col·lectius en situació de dificultat social, amb especial incidència en la infància, família, joventut i dona, mitjançant labors i programes d'acció social, creant un espai de desenvolupament integral i anàlisi crítica educant en, i per a la responsabilitat individual i col·lectiva”. Per al compliment d'aquestes finalitats es proposa oferir tot recurs necessari per a donar resposta a l'àmplia gamma de necessitats del sector que ens competeix, sense cap limitació: accions socioeducatives, sociocomunitarias i de foment i pràctica del voluntariat social.

Últimes activitats

NO ET DEIXOS ENCASELLAR. Programa de foment de la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones. EL MALQUERER. Stop Odi.Programa d'igualtat de tracte i no-discriminació. Igualtat en la Diversitat. NO POSES PUNT FINAL. Prevenció d'ideació i temptativa suïcida en dona jove. Programa de serveis socials especialitzats en dona en situació o risc d'exclusió social. Programa d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social. APS. Algorisme de Prevenció del Suïcidi. Programa per a promoure en l'àmbit local iniciatives salutogèniques. DESCONNECTA. Programa de Prevenció de neoadicciones en l'adolescència. DUBTE RESOLT. Programa de formació i assessorament automatitzat per a la població jove de la Vega Baixa del Segura. PREVEGA 2.O. Programa de Prevenció de la violència de gènere en entorns digitals.

Últimes activitats

ESPIRALS. Programa formatiu de voluntariat sociosanitari. SOM Família, Servei d'Orientació i mediació Familiar. Programes per al sosteniment de serveis socials estables d'informació, orientació i assessorament, intervenció psicosocial i integració laboral, en matèria de benestar social. Responsabilitat Social. Celebració de l'III Fòrum de Disseny De Polítiques Públiques amb perspectiva de Gènere en col·laboració amb la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques de la Universitat Miguel Hernández (Campus Salesas, Oriola). Centre Universitari Institut Capari, Defence for Children International - Secció Uruguai i la Universitat Contemporània de les Amèriques. Participació en la II Trobada Iberoamericà de Bones Pràctiques en Justícia Penal Juvenil.