CASA OBERTA

"Casa Oberta, és una associació sense ànim de lucre, constituïda l'any 1995 i declarada d'Utilitat Pública pel Ministeri de l'Interior, en 2007. La seua fundadora, Salut Hernández Pérez, volia aconseguir amb esta fundació respondre amb un recurs professional i efectiu a les necessitats dels col·lectius amb major risc d'exclusió social de la nostra societat. Amb este objectiu s'han executat durant 17 anys i de manera ininterrompuda diversos projectes d'acollida residencial i reinserció sociolaboral amb població drogodependent, havent aconseguit convertir a Casa Oberta en un clar referent en este àmbit."

Contacta directament amb CASA OBERTA

CASA OBERTA

Alcoy, 36-38 4-C

ALICANTE, 3010

640233632

http://www.casaoberta.org/

Descripció

"Casa Oberta, és experta en la gestió de recursos residencials. Gestionem Vivendes de suport per a Jóvens en Risc d'Exclusió Social. Desenrotllem una intervenció integral, des de dos àrees de treball com són la part psicosocial (que contempla àrees com la formació, l'ocupació, la salut, les xarxes socials de suport, o la vivenda) i la part residencial-convivencial (normes i hàbits de convivència, realització de tasques domèstiques, control econòmic etc.) . Treballem basant-se en Plans d'Intervenció Individualitzats que contemplen objectius en ambdós àrees d'intervenció. Busquem resultats duradors i estables.

Últimes activitats

Últimes activitats